Migrácia nie je nevyhnutná a ani prirodzená. Rovnako ako populačná explózia v Afrike

Autor: Marcel Burkert | 25.11.2018 o 23:55 | (upravené 28.11.2018 o 18:21) Karma článku: 5,81 | Prečítané:  2546x

a nie len tam. A masová migrácia, tak to už je niečo úplne zvrátené. Človek sa nie náhodou narodil tam, kde sa narodil. A aj keby sme vedeli dokázať, že tomuto svetu nevládnu prírodné zákony, ale vládne mu „zákon náhod“,

ktorým sa podľa mnohých riadi aj to, kde sa rodíme... (ktorého fungovanie sa ale doposiaľ nikomu dokázať nepodarilo), stále nebudeme vedieť dokázať, že ak do Európy presťahujeme hoci aj súčasnú polovicu obyvateľstva Afriky a Blízkeho Východu, tak tým pomôžeme tamojším krajinám častokrát sužovanými závažnými konfliktami rôzneho druhu, suchom, nedostatkom potravín, vody, atď.

A rovnako nevieme dokázať, že tým v konečnom dôsledku pomôžeme Európe. Skôr naopak. Už teraz môžeme pozorovať oveľa viac veľmi negatívnych, než veľmi pozitívnych následkov plynúcich z politiky otvorených dverí, ktoré ani tvorcovia Marakéšskeho paktu zavrieť nechcú; aj keď sa nedá vylúčiť, že ich chcú trochu privrieť, lebo sami zistili, že čo je veľa to je veľa. Ale ani to v konečnom dôsledku na veci, resp. na následkoch nič nezmení; len tie vrcholné, sa trochu oddialia.        

Akákoľvek pomoc týmto krajinám zo strany ekonomicky vyspelých krajín musí byť podmienená prísnou požiadavkou na tamojšie vlády, aby prijali opatrenia na zastavenie nadmernej pôrodnosti, ďalšieho nárastu populácie, ktorý významným spôsobom stále viac a viac s čoraz rýchlejšie premieňa dané krajiny na neobývateľné, resp. na miesta pre život neznesiteľné.

Táto zásadná požiadavka, bez splnenia ktorej sa problémy budú len a len prehlbovať, však chýba. Nechcem konšpirovať, len kladiem otázku: Prečo? Snáď by na to mohol dať jasnú odpoveď pán Lajčák.    

A takisto je tu nezodpovedaná ďalšia zásadná otázka: Je správne poskytovať pomoc tým, ktorí si ju vynucujú tým, že ak ju nedostanú, tak sa utopia?, resp. nám nepriamo pripisujú, že to my budeme mať na svedomí ich životy? Podľa lídrov EÚ je to zjavne správne konanie. Inak by ho nepodporovali, ale spravili mu rázny koniec. A tým by súčasne zastavili mnohé ďalšie vynútené tragédie. Viac pod odkazom nižšie.    

Dajte mi azyl! Lebo sa zabijem!...

Ak by vlády neslúžili v 1. rade sebe, nemusela by byť žiadna, alebo takmer žiadna migrácia.

Pre príklad nemusíme chodiť ďaleko. Aj zo Slovenska odchádza množstvo ľudí za lepšími životnými podmienkami do zahraničia (a robia tak legálne, na rozdiel od drvivej väčšiny, pre ktorú bola vykonštruovaná Marakéšska deklarácia). Je choré, ak daňoví poplatníci vynakladajú nemalé finančné prostriedky na naše školstvo, vrátane vysokoškolského, a spravidla jeho najlepší absolventi chodia zúročovať svoje vedomosti do zahraničia bez toho, aby to, čo do nich štát na ich vzdelanie investoval, aspoň čiastočne vrátili. Ale ak národ nejaký problém, aj keď pomerne závažný, príliš neťaží, a teda nevzniká žiadny adekvátny tlak zdola, vlády problém riešiť nebudú. Nebudú si dávať robotu navyše. A tak od vlád logicky národ nedostáva od vlád žiadnu prídavnú hodnotu, ale maximálne len to, o čo vážne stojí - teda čo si sám zaslúži.

Pri tomto si dovolím tvrdiť, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúžil, alebo zasluhuje, resp. vládu, ktorá je na rovnakej vývojovej úrovni na akej je národ. Samozrejme aj u nás; aj keď Sulíkova družina bude pri tomto dosť pravdepodobne skalopevne tvrdiť, že náš národ si zaslúži mať pri moci niečo oveľa lepšie ako tých „diablov“ zo Súmračnej, ktorí štátu len škodia... A naopak, skalní priaznivci politiky zo Súmračnej budú za najväčšieho diabla, alebo za najväčšie zlo pre Slovensko, považovať Sulíka a spol. Každý z týchto extrémnych táborov - tzv. ľavica a tzv.  pravica, ak je v postavení opozície, vždy tvrdil a bude tvrdiť, že národ si zasluhuje viac...

N E Z A S L U H U J E.  A najlepším dôkazom o tom je, že každú, aj tzv. dobrú vládu, národ vymenil maximálne po 8 rokoch. Za „ešte lepšiu“..., alebo „ešte horšiu“.

A rovnako môžeme posudzovať vlády iných krajín. Aj vlády islamské, ktoré v súčasnosti spôsobujú asi najväčšie problémy.

Vo Švajčiarsku majú blahobyt a fungujúcu demokraciu hlavne preto, lebo Švajčiari nie sú ľahkovážnym, ľahostajným národom, nie je v nich vžitý alibizmus, ktorý u nás prekvitá nie len v politike, ale na absolútne všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. Na tomto základe slušnejšiu spoločnosť len sotva môžme začať budovať.

Poďme teraz opačným smerom: Rusko nebude mať nikdy ani len takú demokraciu, aká je u nás. Lebo o ňu nestojí. Je to v tomto smere pohodlný národ, ktorý radšej nechá moc „pevnej ruke“, autoritatívnemu režimu, len aby sa sám nemusel namáhať. K šťastiu nepotrebuje nevyhnutie slobodu, demokraciu, stačí mu pocit najsilnejšieho najväčšieho národa so „spasiteľom“ na čele, plná miska šošovice (obrazne povedané), aj keď nie pre všetkých. Pričom ide o najbohatšiu krajinu na svete. No v životnej úrovni zaostávajúcu za Švajčiarskom o niekoľko svetelných rokov.

A tak ako Rusko, tak o demokraciu (a s ňou spojené trhové  hospodárstvo, garantovanie základných ľudských práv atď.) nestoja ani islamské krajiny.

Aj keď na slušný život, uspokojujúci nie len potrebu plnej misky šošovice, nikto lepší liek, ako riadnu demokraciu, zatiaľ na zemi nikto nevymyslel, neuplatnil. A ak v tomto existujú malé výnimky, tak tie len potvrdzujú pravidlo.

Ani v týchto krajinách vládcovia a regionálni politici nepochádzajú z vesmíru, ale vychádzajú z radov obyvateľstva, vychádzajú z daných národov a teda aj ich myslenie a konanie vychádza z myslenia a konania príslušníkov daných národov, sú ním ovplyvnení. A ak toto myslenie národa stále v nie malej miere čerpá zo zvykov a obyčajov, ktoré sú v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami, potom sa len sotva môžeme čudovať prečo v týchto krajinách vládne tak často napr. diskriminácia žien, chaos, konflikty, občianske vojny, ľahká manipulácia obyvateľstva, ako aj jeho vlád,

z čoho potom zákonite vyplýva aj zúfalá životná úroveň „vyháňajúca“ ľudí z týchto krajín preč. Ale namiesto toho, aby sa riešili príčiny tohto stavu, tak tí, čo na to finančne majú, teda tí, ktorí by v 1. rade mohli tieto problémy riešiť, alebo na ich riešenie tlačiť, tak práve tí z týchto krajín húfne utekajú a doma nechávajú napospas osudu najväčších chudákov.

Európski lídri síce takéto správanie môžu aj naďalej podporovať, a zakrývať ho najvznešenejšími frázami, ale to ešte neznamená, že toto ich konanie je aj správne. Škodia ním v 1. rade  tým najväčším chudákom z daných krajín.   

Zmyslom Marakéškej dohody je legalizovať ilegálnu ekonomickú migráciu. S ňou budú do EÚ prichádzať ďalšie stovky až tisíce islamských radikálov 

z Afriky a Blízkeho Východu. Žiaľ tvorcovia tohto, vyše 30 stranového elaborátu, ho dokázali prešpikovať toľkými ušľachtilými frázami, tiež nespočetnými poukazmi na práva žien a detí, a celkovo ho dať do takej podoby, že aj mnohé vyspelé európske štáty túto dohodu budú ochotné podpísať (alebo za ňu zahlasovať; čo je v podstate to isté. To len pán Lajčák nás ukľudňoval, že obavy nie sú namieste, lebo Marakéšku dohodu štáty nepodpisujú a nie to ešte aby boli politicky povinné sa ňou riadiť!...).

Legálni „migranti“, resp. ľudia, ktorí za prácou do zahraničia odišli, alebo odchádzajú legálnou cestou, Marakéšku dohodu potrebovať nebudú.

S riadenou (masovou) ekonomickou migráciou z Afriky a Blízkeho východu, o ktorej hlavne je táto dohoda, nám do Európy neprichádza len potenciálna lacná pracovná sila, po ktorej tak v západných krajinách EÚ túžia, ale aj mnohí sympatizanti proroka Mohameda, ochotní, a niektorí aj pevne odhodlaní (a mnohí to už aj svojimi skutkami v európskych krajinách, ktoré ich prichýlili, aj dokázali), napodobňovať jeho, nie práve najmierumilovnejšie činy zachytené nie v nejakom xenofóbnom, ale v islamskom životopise proroka. Tento v islamských krajinách nikto v zásade nespochybňuje, a teda ani nekritizuje, a ak náhodou áno, tak sa dotyčný spravidla bojí o život. Kto neverí, nie je ťažké dohľadať si konkrétne príklady. A keďže ten životopis nie je veľkou neznámou, ako sa to pán Lajčák snaží podsúvať (alebo iba pred ním zatvárať oči???), ľudia, celkom pochopiteľne majú strach ak tu niekto stále vymýšľa nové a nové metódy (tento krát nie cez povinné kvóty, ale cez „absolútne nezáväznú Marakéšsku dohodu“) ako ak sa vysporiadať s odporcami tejto masovej migrácie a s jej sprievodnými javmi a hlavne následkami.

Vy, pán Lajčák môžete, ale ja osobne sa nehanbím za to, že mám vážne obavy z islamizácie Európy, a teda aj z uplatňovania Marakéšskej dohody, ktorá je islamizácii Európy nepriamo nápomocná. Ibaže túto islamizáciu už považujeme za niečo nám vlastné, tak ako napr. p. Merkelová, ktorá hovorí, že islam do Nemecka patrí, aj keď tento sa z najväčšej časti netýka náboženstva, ale nebezpečnej politickej doktríny. Každý, kto o tom pochybuje, si to môže pomerne ľahko overiť. A až potom poprosím o vyslovovanie súdov a posielanie nálepiek – Xenofób!...  

Na záver pár perličiek z diskusií:  

- Ak je Marakéšsky pakt taký "ideálny" a nezáväzný nech nám vysvetlí Lajčák prečo ho odmietli podpísať Izrael a USA. Ide o štáty o ktorých len sotva môže p. Lajčák tvrdiť, že sú xenofóbne, alebo trpia nenávisťou voči iným kultúram.

- Keď nás p. Lajčák presviedča o neškodnosti, bezvýznamnosti a nezáväznosti Paktu, tak je zvláštne, že kvôli nemu je ochotný abdikovať na svoju funkciu.

- Ďalej sa v dohovore zaväzujeme zabezpečiť, aby migranti nepodliehali trestnému stíhaniu za to, že boli predmetom pašovania...“... To je akoby pašeráci pašovali migrantov proti ich vôli. Zrejme ich najprv násilím unesú, aby ich potom mohli niekam prepašovať.

- Imigranti z Vietnamu, Ukrajiny alebo Srbska k nám prichádzajú pracovať a nerobia si nároky na pridelenie bytu a bohaté sociálne dávky. Nevadia im naše kresťanské symboly a naše tradície. Pohľad na kríž ich neuráža. Príklad - Lídl na reklame gréckych špecialít, nechal vymazať kríže z gréckych kostolíkov, aby neurážali náboženské cítenie moslimov).

- Mali sme podpísané Šengenský dohovor, Dublinský dohovor. Prišla pani Merkel a nič zrazu neplatilo. Preto nič netreba popísať.

- Keď je Pakt o migrácii nezáväzný..., tak ho pekne nezáväzne nepodpíšeme.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Spieval antisemitské texty a vystupoval v Paneláku. Rogel čakal na zatknutie 30 rokov

Polícia zadržala v akcii Šašovia deväť ľudí za extrémizmus.

Dobré ráno

Dobré ráno: Bielorusko zostáva diktatúrou. Čaká ho majdanizácia?

Lukašenko Bielorusku vládne 26 rokov.


Už ste čítali?