Park Iva Nesrovnala... vs. parčík a alibizmus primátora. Kto zvíťazí?

Autor: Marcel Burkert | 22.4.2018 o 19:45 | (upravené 29.4.2018 o 7:36) Karma článku: 4,24 | Prečítané:  2190x

Mnohí si veľmi dobre pamätáme na predvolebné sľuby súčasného primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, ktorých základom bola predstava, podsúvaná voličom na nespočetných bilbordoch, že...

všetko čo je v Bratislave zlé, alebo nefunguje dobre, sa na obraz, ním samotným vybraných, a na bilborodoch vymenovaných, ukážkových metropol západnej Európy, môže zmeniť, ak to v slovenskej metropole bude riadiť on, resp. ak mu voliči pomôžu do kresla primátora. (Čo sa aj stalo; aj pomocou môjho hlasu).  

Tieto sľuby sa však nielenže nenapĺňajú, ale, aspoň zatiaľ, fungujú presne naopak ako napr. vo Viedni, ktorú si takisto ako príklad Ivo Nesrovnal vo svojej kampani vybral, a to minimálne vo veci poslednej veľkej zelenej lokality v bratislavskej Dúbravke, ktorá už roky slúži Dúbravčanom z lokality Pri kríži a okolia ako prírodný park.

Do tejto sa má, priamo do jej stredu (nie na jej okraj, čo by nikomu neprekážalo) zahryznúť prístupová cesta a stavba s náhradnými bytmi pre obyvateľov z reštituovaných bytov Starého mesta. Títo však v nich bývať nechcú! Je to pochopiteľné. Celý život bývali v Starom meste a teraz ich niekto chce presťahovať na koniec Bratislavy, a trvá na tom, aj keď už vyše roka je potvrdené, že ich nároky a povinnosť hl. mesta sa dajú riešiť aj inak, a to finančnou náhradou, ktorá im vyhovuje viac. Veď takto si sami môžu vybrať, kde budú bývať. Pochopiť to zdá sa nevie, alebo nechce, len primátor. Dokonca aj mestské zastupiteľstvo, a to dvoj tretinovou väčšinou, sa vyslovilo proti danej výstavbe náhradných bytov pre týchto občanov v danej dúbravskej lokalite Pri kríži.      

Nehovoriac o tom, že táto stavba, v prípade, ak sa zrealizuje, by vyriešila len zhruba 10% celého problému, ktorý má Bratislava v súvislosti s obyvateľmi z reštituovaných bytov. Napriek tomu, a všetkému ostatnému, ju tvrdohlavo presadzuje a argumentuje tým, že ak by sa za stavbu nezasadzoval, mohol by byť trestne stíhaný (za marenie úlohy verejného činiteľa)... Nezmysel, lebo ani sám zrejme neverí tomu, že by ho mohli odstíhať za nesplnenie zvyšných 90% povinnosti. Nehovoriac o tom, že s ním by museli odstíhať aj mestské zastupiteľstvo. Čo je ale nezmysel. Zastupiteľstvo len vidí veci tak, ako to vidia hádam všetci; okrem primátora.   

Človek by až nadobudol dojem, že tu ide o niečo iné ako o verejný záujem. 

Chcem ale veriť tomu, že ešte nie je nič stratené (napriek škandalóznemu rozhodnutiu Krajského súdu Bratislava, ktorý zrušil rozhodnutie Okresného súdu BA 4, ktorý logicky, nariadil magistrátu hl. mesta, aby sa zdržal stavebnej činnosti až do doby, kým vo veci nebude ukončené súdne konanie. Bude o tom samostatný článok)

a že napokon široký verejný záujem vyhrá nad alibizmom a tvrdohlavosťou (to by bol ten lepší prípad a ľahší súper). Horším prípadom by bolo ak by verejný záujem musel bojovať s úzkym záujmom, ale širokými ramenami. Dúfam, že taký neexistuje, ale pánovi primátorovi by som v tejto súvislosti chcel odkázať, alebo pripomenúť, že je množstvo ľudí, ktorí o tom žiaľ silne pochybujú a to vo svetle argumentov, ktoré stoja proti jeho argumentom.      

Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva 2017 v diskusii k bodu programu:

„Petícia PROTI ZNEHODNOTENIU POSLEDNEJ VÄČŠEJ SÚVISLEJ ZELENEJ PLOCHY v DÚBRAVKE plánovanou výstavbou náhradných nájomných bytov na mestských pozemkoch a ZA VYBUDOVANIE NOVÉHO PARKU v LOKALITE PRI KRÍŽI,  v MČ Bratislava – Dúbravka“,

som ako člen petičného výboru pánovi primátorovi pripomenul jeho predvolebné sľuby a poukázal na to, že aj keď je to bývalé vedenie oboch samospráv (dúbravskej aj hlavného mesta), ktoré naštartovalo zvrátenosť – plán postaviť obytnú budovu uprostred parkoviska zo zatrávňovacích tvárnic pre množstvo áut a nasmerovať celý projekt presne do stredu najcennejšej zelenej plochy lokality (aj keby mohla byť postavená na jej okraji),

je to súčasný primátor Bratislavy, ktorý má moc túto zvrátenosť zmeniť, a nie ju podporovať.

Ďalej som vo svojom diskusnom príspevku uviedol, že: „Ak sa stavba zrealizuje na danom mieste, táto bude, minimálne niekoľko generácií, pôsobiť ako „päsť na oko“, a súčasná bratislavská samospráva sa tým zapíše do dejín, ako ideový pokračovateľ necitlivého komunistického urbanistického plánovania. AK SA ALE STANE OPAK, bude to ukážkový príklad budovania mestských parkov, na čo by mohla byť hrdá nie len Dúbravka, ale aj Bratislava a v takom prípade sa nebudem čudovať ak Dúbravčania budú požadovať (minimálne ja), aby sa daný park, nie parčík, ale park, o rozlohe minimálne jeden a pol hektára, pomenoval po súčasnom primátorovi.“

Na záver som pánovi primátorovi a poslancom, pred ich hlasovaním o požiadavkách petície, (ktorým zastupiteľstvo potom hlasovaním vyhovelo), povedal, že žiaden finančný prospech, ktorý by mohol vzniknúť, ak by sa na daných pozemkoch stavalo, by nevyvážil trvalú stratu, alebo znehodnotenie tejto lokality.          

Na to pán primátor Nesrovnal reagoval takto:

„Pán poslanec Burkert, ja zdieľam vaše pochybnosti, ale sám pán starosta vám odpovedal na to, a to, že boli splnené všetky podmienky pre výstavbu. Toto je problém ktorý sme zdedili, a ak sme v nejakom právnom štáte musíme sa snažiť ten problém nejako vyriešiť a my sme sa ho  s pánom starostom snažili vyriešiť tak, že sme ten projekt obohatili o to, čo tomu prostrediu chýba, a to je park a parkovisko, a bude tam dvojnásobný počet áut, a park. Tieto veci sú naplánované, mesto ich má v rozpočte, robíme projektovú dokumentáciu, všetko nejakú dobu trvá, ale tie veci sa riešia a budú. Ale momentálne sme zablokovaní a sme v tejto patovej situácii, ktorá nevyhovuje nikomu. My chceme spraviť park a parkovisko a je stavebné povolenie tak ako to povedal pán starosta, ktoré splnilo všetky podmienky. Nie ja som to písal, ani nie on, ani nie vy. Ale je splnené a je právoplatné. Čiže my môžeme hovoriť, že bolo zlé, nebolo zlé, je to otázka územného plánu, môžme ho zmeniť, a ja s vami súhlasím, ale na strane druhej platí, keď hovoríme o tej Viedni, tak Viedeň má 60% nájomných bytov. Bratislava nemá ani päť. Aj tam by sme chceli trochu pomôcť Bratislavčanom, aby mali nájomné byty. Čiže ideme aj tým smerom a hovorím, že ten projekt sme obohatili a myslím si že je vylepšený oproti minulosti a tie vaše pochybnosti zdieľam, ale sám pán starosta teraz povedal, že splnili sa všetky podmienky. Ja už potom neviem, že čo. Navyše je tam park a parkovisko. Poslanci schválili financie na to a ideme do toho. Čiže ďakujem, že nad tým rozmýšľate, ale v tomto sa dívame rovnako na tú vec.“

Komentár k vyjadreniu pána primátora:

1. To, že boli splnené všetky podmienky, na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie, neznamená, že stavbu musí magistrát hl. mesta aj postaviť; zvlášť za okolností, ktoré sú uvedené vyššie a takisto v iných článkoch týkajúcich sa danej veci. Stavebné povolenie je „len“ povolením, nie príkazom k stavbe.  

2. Aj v málo právnych štátoch platí, že stavebné povolenie je povolením, nie je príkazom. A práveže sme v právnom štáte, a máme primátora, ktorý, aj keď len nepriamo, Bratislavčanom sľúbil, že to v Bratislave bude fungovať ako vo vzorových metropolách Európy, je tu namieste očakávať, že zvrátenosti sa budú odstraňovať, a nie podporovať, alebo dokonca presadzovať! A k takým patrí aj daná výstavba za okolností, ktoré už boli spomínané. 

3. K tomu, že sa projekt obohatil o parkovisko s dvojnásobným počtom áut...

Obohatenie lokality o parkovisko je blud, keďže projekt náhradných bytov, ak sa v lokalite zrealizuje, zničí množstvo parkovacích miest, ktoré tu boli na zatrávňovacích tvárniciach, a navyše projekt nepočíta ani s podzemným parkovaním. To bolo z projektu odstránené. Ak by sa mal počet parkovacích miest v lokalite podľa primátora zvýšiť, bolo by to len a len na úkor ďalšej zelene. Veľkú časť z nej by zničila aj prístupová cesta, alebo dokonca 2 cesty k novému parkovisku situovaného, takpovediac od ruky.

4. K tomu, že sa projekt obohatil o tzv. park..., o smiešnych rozmeroch 48 x 100 metrov... (bez ochranného pásma)...

Toto samotnú zvrátenosť - stavať na najnevhodnejšom mieste poslednej väčšej zelenej lokality, ospravedlniť nemôže, a sotva ju niekedy aj ospravedlní.

5. K vyjadreniu: „...my môžeme kritizovať územný plán, môžme ho zmeniť, a ja s vami pán poslanec súhlasím...“,

uvádzam: Tak ho zmeňme, pán primátor! Stačí len naplniť tieto Vaše slová. A ak tak veľmi, napriek tomu, že existuje iná možnosť riešenia problému, chcete stavať náhradné byty, tak ich stavajte, ale na vhodnejších miestach. Dokonca aj v lokalite Pri kríži takéto vhodnejšie miesto existuje.

6. Čo sa týka Viedne: To, že tam je 60% nájomných bytov a v Bratislave len 5%, to ešte zďaleka neznamená, že Viedeň ich stavala hoci aj na najmenej vhodných miestach tak, ako ich chce bratislavský primátor stavať v Dúbravke. Naopak. To by si vo Viedni, ktorú pán Nesrovnal vytiahol ako vzor vo volebnej kampani, nikdy nedovalili! A ak by náhodou chcel pán primátor tvrdiť opak, nech dá, ako znalec Viedne, aspoň jeden príklad, kde sa v nej niečo postavilo takým štýlom, akým chce stavať on Pri kríži – na najmenej vhodnom mieste lokality. Lebo peniaze???

7. Poslanci mestského zastupiteľstva a starosta Dúbravky síce súhlasili s magistrátnym obohatením projektu, a teda nepriamo aj s projektom, ale bolo to ešte v čase keď iná možnosť riešenia problému nárokov obyvateľov z reštituovaných bytov Starého mesta neexistovala, resp. táto možnosť bola nie jednoznačná.

8. Pán primátor nie je povinný daný projekt zrealizovať. Aj keby to malo byť len z toho dôvodu, že mestské zastupiteľstvo mestské pozemky, na ktorých chce primátor stavať, zverilo do správy mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorá dané zverenie iniciovala, aby danú lokalitu uchránila pred výstavbou, keďže nároky obyvateľov z reštituovaných bytov sa už dajú vyše roka riešiť iným spôsobom, čo v minulosti nebolo jednoznačné.

Naopak, pán primátor je povinný hájiť verejné záujmy. Avšak v jeho snahe - stavať na najnevhodnejšom mieste lokality, nie je žiaden verejný záujem, lebo ani samotní obyvatelia reštituovaných bytov Starého mesta nechcú bývať v daných náhradných bytoch. A ak realizovanie finančnej náhrady voči nim nie je jednoduché, na to má okolo seba dosť ľudí, aby to riešili, a vyriešili!

Viac fotografií z lokality a súvisiaci článok: https://burkert.blog.sme.sk/c/445808/dubravka-nie-je-predmestim-viedne-ale-ani-pchjongjangu-park-pri-krizi-z-kindervajicka.html

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Samuela Marca

Harabin s Kotlebom môžu oddelene získať viac ako spolu (píše Samo Marec)

Vodcovia majú problém ustúpiť. Nemusí to však byť dobrá správa.


Už ste čítali?