Dúbravskí triedni nepriatelia, podpora čierno-bieleho vnímania a keď aj postoj je čin

Autor: Marcel Burkert | 10.12.2016 o 23:55 | (upravené 20.12.2016 o 17:30) Karma článku: 4,30 | Prečítané:  1721x

V bratislavskej Dúbravke sa začala pestovať nie marihuana, ale nie menej rizikové čierno - biele vnímanie veci verejných.

A to minimálne na miestnom "facebooku" a s prispením niektorých verejných predstaviteľov našej samosprávy. Či už tichým súhlasom, alebo aj inak; aktívnejšie.

Slovné útoky, posmešky a hlavne nepodložené obvinenia, ktoré na ňom padajú voči tým nemnohým, ktorí si tam dovolia, aj keď slušným a vecným spôsobom, vyjadriť aj nepohodlný názor na fungovanie samosprávy, sú, alebo môžu byť v konečnom dôsledku horšie ako schytanie nakladačky v nejakej tmavej uličke. Veď drobné fyzické zranenia po pár dňoch, alebo týždňoch pominú, avšak ak niekto niekoho verejne očierni, to nemusí z povedomia verejnosti zmiznúť nikdy, resp. očiernený človek môže v povedomí verejnosti ostať negatívne zapísaný navždy. Preto aj Trestný zákon na to pamätá a za trestný čin považuje aj to, ak niekto oznámi o druhom čo i len jeden nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.

Ak sa takýchto útokov a očierňovaní „zúčastňujeme“ ako pozorovatelia, alebo svedkovia, podľa môjho názoru je našou morálnou povinnosťou zaujať k nim nesúhlasný postoj; ak už sa nič iné robiť nedá. A zvlášť by to malo platiť u verejných predstaviteľov. Ak tak nerobia, tak tieto útoky nepriamo schvaľujú.

Ale možno je to len tým, že nie všetci si uvedomujú, že postoj sa dá vyjadriť aj mlčaním. V takom prípade ale mlčaním vyjadrujeme nepriamu tichú podporu útočníkovi. Tak ako sa to nedávno stalo aj na FB Dúbravka, na ktorom jeden poslanec miestneho zastupiteľstva obvinil iného (konkrétne mňa), bez akéhokoľvek podloženia svojich tvrdení, z celej rady vecí, a to dokonca formou verejného varovania Dúbravčanov v samostatnom, teda nie v obyčajnom diskusnom príspevku. Bližšie tu: http://burkert.blog.sme.sk/c/437482/verejne-varovanie-pred-dubravskym-poslancom-m-burkertom-a-jeho-15-hriechov.html

Aj postoj je čin. Príklad č. 1

Keďže autor vyššie spomínaných nepodložených obvinení verejne vyhlásil, že koná iba z vlastnej iniciatívy, tak aj preto som na tretí deň po týchto obvineniach, t.j. 1.1.16, v diskusii k danej téme na FB Dúbravka poprosil o odpoveď:

  • pána starostu,
  • pána vicestarostu,
  • dvoch dúbravských mestských poslancov,
  • a deviatich miestnych poslancov,

ktorí FB Dúbravka navštevujú, a to na otázku, či schvaľujú danú iniciatívu nepodložených obvinení zo strany ich koaličného kolegu, a či sa prípadne stotožňujú s jeho obvineniami, ktoré vniesol proti inému poslancovi.

Doposiaľ nikto z vyššie uvedených na otázku na dúbravskom FB neodpovedal; aj keď nie len pán starosta, pán vicestarosta, dvaja dúbravskí mestskí poslanci, ale aj niektorí miestni poslanci na neho pravidelne chodia a na neho prispievajú a vopred, aby sa o otázke dozvedeli, boli v diskusnom príspevku označení menom, resp. linkom na ich FB.

Preto som sa na to opýtal po mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 8.11.16 aspoň pána starostu. A jeho odpoveď znela v tomto význame: Neschvaľujem konanie kolegu poslanca, ale neschvaľujem ani tvoje konanie

Na doplňujúcu otázku, ktoré moje konanie neschvaľuje, či je to moja obrana voči útokom, jej spôsob (zavesenie linku na článok, v ktorom som sa vecne obhajoval a to tam, kde útok vznikol, teda na FB Dúbravka), alebo či je to moje poslanecké pôsobenie, odpoveď starostu znela: 

  • "Hodnotenie práce a činov poslancov a starostu urobia občania. Pre nich pracujeme a oni majú najväčšie právo nás hodnotiť. 
  • K FB Dúbravka: ako som už vravel obom poslancom, nepáči sa mi, ak sa dvaja poslanci hádajú na FB. Podľa mňa to nie je vhodné, to je ale môj názor a každý iný názor samozrejme rešpektujem."

Tým v podstate pán starosta buď:

  • dal na jednu roveň útok a ničím nepodložené obvinenia na jednej strane, a na tej druhej, dal snahu vecne sa proti tomu brániť, a to tam, kde útok vznikol,
  • alebo tým chcel dať brániacemu sa poslancovi na vedomie, že tento útok by neprišiel, ak by sa správal tak, ako ostatní poslanci, teda nič zásadné by nekritizoval, plával by s prúdom, a nie proti nemu, lebo kritika skončila voľbami, v ktorých padol bývalý starosta, a teraz sa už kritizovať nesmie, lebo teraz je kritika neopodstatnená, a ak sa už náhodou kritizovať bude, je to samozrejme dovolené, len potom treba počítať s nejakými tými pľuvancami, útokmi a verejnými varovaniami pred takýmito nestotožnenými poslancami...

Neviem ktorá, z vyššie uvedených dvoch možností je lepšia. Tretia možnosť ma nenapadá. Ale netvrdím že neexistuje.

Som toho názoru, že minimálne u pána starostu, ktorý FB Dúbravka pravidelne navštevuje, sa patrilo k iniciatíve svojho koaličného kolegu vyjadriť sa priamo na FB, a to aj bez vyzvania a bez ohľadu na to, kto útočil, a na koho sa útočilo. Teda aj vtedy, ak človek na ktorého sa útočí nie je mojim priateľom a mám voči nemu rôzne výhrady, a dokonca aj vtedy, ak útočník je mojim kamarátom, sympatizantom, podporovateľom, alebo "len" koaličným partnerom.

Aj postoj je čin. Príklad č. 2 - Neonacisti... vs. alibisti

resp. keď má vedenie miestneho úradu problém vyjadriť sa, či DK Dúbravka prenajal svoje priestory spevákovi a údajnému neonacistovi Ondrejovi Ďuricovi, resp. či by sa koncert, nebyť technickej poruchy, odohral, alebo neodohral, ak by miestny úrad vedel, kto bude vystupovať.

A prečo má vedenie miestneho úradu ten problém? Ponúkajú sa 2 vysvetlenia: 

1. Vedenie si je vedomé, že tento spevák má aj v Dúbravke svojich fanúšikov a medzi nimi sú aj pravicoví voliči, ktorí v prípade odpovede: Vedenie samosprávy spevákovi dané priestory prenajalo nedopatrením, lebo priestory objednávala agentúra, ale ak by vedelo, že vystupovať bude neonacista, alebo človek označovaný za neonacistu, k prenájmu priestorov by nedošlo... by sa na toto vedenie samosprávy mohli „pohnevať“ a nabudúce nevoliť, alebo

2. nebyť technickej poruchy, tento koncert by s odohral. Priznanie tejto alternatívy by však znamenalo pohnevať si ďalšiu veľkú skupinu voličov. Najlepšie riešenie pre starostu a spol. je preto alibisticky mlčať; za žiadnych okolností neodpovedať na danú otázku.

Aké môže byť iné, podarenejšie vysvetlenie tohto mlčania?   

A opäť: Občan (nie ja) na FB Dúbravka položí pomerne zásadnú otázku (pričom k jeho príspevku bolo minimálne 100 diskusných príspevkov), a odpoveď vedenia samosprávy nikde. Aj keď minimálne starosta a vicestarosta na tento FB pomerne často prispievajú a navyše v tej diskusii boli vyzvaní, aby sa vyjadrili, a pre istotu boli označení aj menom, aby sa o výzve dozvedeli.

Na uvedenú otázku som od vedenia miestneho úradu nedostal odpoveď ani na oficiálnu žiadosť mimo FB; resp., aby som bol presný: odpoveď prišla, ale na nepoloženú otázku. Ja som sa totiž nepýtal na to, či Ondrej Ďurica si priestory DK objednával priamo, alebo cez agentúru, ale či by mu boli prenajaté priestory, resp. či by mu bol povolený koncert, ak by sa vedelo, že vystupovať má on.   

K pestovaniu čierno - bieleho vnímania a triedneho nepriateľstva 

Vyššie spomínaný útok miestneho poslanca na FB Dúbravka na iného poslanca nebol len útokom, ale aj veľmi vydareným ťahom, ktorý v mnohých návštevníkoch FB Dúbravka zanechal posolstvo v tomto zmysle:

Pozrite, ako sa v našej mestskej časti všetko zlepšilo v porovnaní s predchádzajúcim vedením samosprávy, ako sa všetko rieši a dobre vyvíja a ten poslanec Burkert stále s niečím nie je spokojný, stále len kritizuje, spochybňuje, vymýšľa problémy...

Teda sa tu podsúva zjednodušené čiernobiele vnímanie - súhlas s jedným sa spája s odsúdením druhého - buď budeš sa nami úplne vo všetkom, a ak sa ti niečo nepáči, tak budeš aspoň mlčať, alebo si proti nám - vo všetkom. A tak musíš počítať minimálne s pľuvancami.

Pritom len pár občanov možno vie, lebo nikto im to nepovie (ak nepočítam tento článok), že tá čierna ovca (Burkert) v miestnom zastupiteľstve podporuje drvivú väčšinu vecí, na ktorých sa súčasné zastupiteľstvo za uplynulé 2 roky svojho fungovania uznieslo. Dovolil a dovoľuje si mať výhrady a pripomienky len k niektorým veciam verejným. A napriek tomu je na FB Dúbravka terčom útokov, slovných pľuvancov a pod., akoby sa staval proti všetkému dobrému.

Vyššie uvedené je len sotva možné považovať za zdravé komunálne politické prostredie. Preto som na to chcel týmto článkom poukázať, s nádejou, že „identifikovaním“ počiatočných nezdravých prejavov, sa tieto prekonajú ľahšie, ako v prípade, že by dospeli do štádia bujnenia. Bolo by to na škodu veci verejných v Dúbravke. Vecná kritika totiž patrí do zdravej spoločnosti. Potláčať, alebo pľuť sa na ňu „môže“ v autoritatívnych či totalitných režimoch. Lenže taký na Slovensku oficiálne padol v r. 1989.

Preto sa natíska otázka, ako by asi dopadla takáto čierna ovca pred rokom 1989 ak by si dovolila proti vládnej komunálnej špičke robiť to, čo robí teraz Burkert na miestnej úrovni - teda aj vecne kritizuje. Nezmenila sa dnes iba forma postihu? Vtedy: strata pozície, zamestnania, zatvorené dvere k štúdiu pre vlastné deti... v tých horších prípadoch mreže, a dnes "iba" pľuvance, ktoré zamorujú FB diskusie, akonáhle sa v nich objavia hoci len náznaky nepohodlných názorov. Ale čo iné dnes okrem nich ešte prichádza do úvahy? 

Súčasné pravicové vedenie samosprávy nie len pred komunálnymi voľbami 2014, ale aj v 2010, dosť ostro kritizovalo bývalé vedenie samosprávy. Dnes má ale na kritiku riadenia samosprávy diametrálne odlišný názor (aj keď to nikto nahlas verejne nepovie) - Kto kritizuje, tak to robí preto, aby oslabil popularitu súčasného vedenia v prospech tých zlých..., ktorí by radi v Dúbravke prevzali moc...  Teda je jasne proti záujmom Dúbravky!... A preto nech mu len na FB Dúbravka naložia čo mu patrí...  

Kritika (aj) súčasné vedenie vyrušuje až dráždi. A nie málo. O tom svedčí nie len, z čias minulých pokračujúce cenzúrovanie, ale aj odmietnutie tzv. pluralitného minima v miestnych novinách. A tak zostáva urobiť "poriadok" už iba na dúbravskom FB...

Píšeš nepohodlné veci na dúbravskom FB? Tak ak nie si Burkert, potom si tról!..., za ktorým sa schováva Burkert, alebo J.H.

Pred pár týždňami sa na dúbravskom FB z čista jasna objavil diskutujúci, ktorý si ako jeden z mála dovolil prejaviť nepohodlné názory a navyše písal tak, že diskutujúci mu argumentačne nestačili. Preto netrvalo dlho, kým sa na toho občana niečo našlo. Aj keď vystupoval pod normálnym menom, bol označený za tróla! A za ním som podľa diskutujúcich mal byť ja, alebo J. H. (bývalý miestny poslanec za stranu Smer). Predsa nie je možné, aby až dvaja ľudia kritizovali súčasné, takmer dokonalé vedenie samosprávy... A navyše ten človek mal na svojom FB iba 4 priateľov. Teda jasný tról... Tento "tról" však na FB vyhlásil, že sa osobne príde predstaviť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva, keďže aj jeden miestny poslanec ho označil za tróla, za ktorým mal byť podľa neho jednoznačne J. H. ... Nikto tomu neveril, že tak spraví. A on tam prišiel. Nezostávalo nič, len sa mu tam ospravedlniť.

Príbeh však ešte nekončí. Na dúbravskom FB som sa v danej diskusii opýtal ľudí, ktorí obvinili J. H. z trólovania (menovaný o tomto obvinení dosť pravdepodobne ani len netuší, keďže na FB Dúbravka nechodí), či mu napíšu, a povedia mu, že ho krivo obvinili. Odpoveďou poslanca, ktorý tak spravil, bolo to, že som trápny... Pár ľudí z diskusie si ešte trochu do mňa slovne kopli a vec bola vybavená...        

Súvisiace články týkajúce sa dúbravských a bratislavských vecí verejných:

Z blogu Sme - v samostatnej rubrike: http://burkert.blog.sme.sk/t/49414/dubravka-bratislavsko

Z blogu N: https://dennikn.sk/autor/marcel-burkert/

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Píše Samuel Marec - Fórum

Takto bude vyzerať koniec budúcnosti (píše Samo Marec)

Ako v boji proti klimatickej zmene neuspejeme práve preto, že sme ľudia.

Píše Marek Maďarič

Nadávať na Fica nie je výučný list (píše Marek Maďarič)

Výmena vlády je zrelá, ale nie istá.

Tesco ustupuje. Na Kamennom námestí zostane už iba v suteréne

Koncom roka ho v bývalom Priore nahradia nové prevádzky.


Už ste čítali?