Hľadá sa Korán bez nenávistných článkov. Zn.: Akútne!

Autor: Marcel Burkert | 10.11.2015 o 23:55 | (upravené 11.11.2015 o 23:04) Karma článku: 9,14 | Prečítané:  2178x

Hľadá sa taký Korán, ktorý neobsahuje články nabádajúce na likvidáciu inovercov a neveriacich. Ďalej sa hľadá  

také písomné vydanie životopisu proroka Mohameda, resp. taký súbor jeho výrokov a skutkov, ktoré popri pozitívnych príkladoch a podnetoch neposkytujú žiadne negatívne vzory správania sa a ani také články, ktoré by potierali základné ľudské práva a slobody.  

Taktiež sa hľadajú erudované odpovede na otázky: 

1. Koľko percent moslimov sa opiera práve o takéto vyššie uvedené verzie alebo vydania Koránu ako aj zvyšných 2 prameňov islamu. Je to viac ako 1%, viac ako 10, 30, 50, alebo 90%? Plus mínus, nežiada sa presný údaj.   

2. Či prednáška "Islam... fikcia, alebo realita?", na ktorú je odkaz nižšie a ktorú predniesol rodený moslim Salman Hasan, vychádza z bežne dostupných verzií alebo vydaní Koránu a zvyšných prameňov islamu, alebo z takých, z ktorých vychádzajú bojovníci Islamského štátu. Tu je jej skrátený obsah, resp. moje narýchlo urobené poznámky z nej, aj s nepresnosťami, alebo chybami, preto odporúčam si ju pozrieť, resp. vypočuť v origináli celú tu: https://www.youtube.com/watch?v=QFG_P_6NF50&feature=youtu.be 

Pravá tvár islamu?

Salman Hasan v tejto prednáške hovorí, že je rozdiel medzi islamom a moslimami, že moslimov miluje a chce im pomôcť, aby nezatvárali oči pred temnými stránkami islamu, vrátane tých jeho článkov, ktoré poskytujú oporu aj pre ohavné činy. Spomína pri tom prípad jedného umelca v Holandsku, ktorého ubodali k smrti, lebo citoval z Koránu niečo nepohodlné. Pred 2 rokmi zaútočili v Londýne na vojaka, ubodali ho a jeden z útočníkov povedal, že takto skončí každý kto zaútočí na islam a nech to natáčajú. Pri tom kričal Alahu Agbar. 

Hovorí, že moslimovia sú ľudia ako my, môžu poznať pravdu, ale neveria jej, môžu poznať lož a túto milovať. Nemusia. Mohamed nikdy netvrdil, že priniesol nové náboženstvo. Nasledovať človeka, či už je to Mohamed, alebo niekto iný, je kult. Islam je ale v skutočnosti aj, alebo hlavne, politický systém. Kafir je každý kto neverí v Mohameda a Alaha. Tábor salamu je opak. Je to tábor pokoja, resp. islamu, a ten druhý tábor je tábor vojny. A dokiaľ tieto dva tábory existujú, podľa islamu dovtedy bude vojna  - džihád.

Mnohé z pasáží Koránu predstavujú boj vnútorný, nie vonkajší zápas. Ale podľa iných pasáží džihád znamená  bojovať s každým, kto neverí v Alaha a Mohameda; dokiaľ všetci nekonvertujú na islam a nenasledujú šaríu. To je učenie Koránu a to je učenie Mohameda. Džihád prebieha storočia. Vražedný útok vo francúzskej redakcii bol len pokračovaním.  

Prečo nepoznáme pravdu? Keď citujete z islamu niečo nepohodlné, tak neraz sa stáva, že takýto človek je zabitý. (Je takéto niečo aj v kresťanstve?). Napr.: Korán hovorí bojujte proti židom a kresťanom kým sa vám nepodriadia a neuveria v Mohameda a Alaha. Keď ale toto poviete ste zrazu rasista, zrazu útočíte na islam, aj keď len citujete Korán.

Moslim je kópiou Mohameda. To je v Koráne zmienené 99 krát. Musíte ho napodobňovať vo všetkom čo urobil. A vieme, že robil aj zvrátené veci. Aspoň sú mu tieto v zdrojoch islamu pripisované. Mohamed naučil ľudí ako zabíjať, ako získavať peniaze, ale legálnym spôsobom..., v mene Alaha.

  1. Vložte teror do sŕdc nepriateľov Alaha (Korán 8:60 Súra)
  2. Bojujte proti nim (nemoslimom) a Alah ich potrestá vašimi rukami (Korán 9:14 Súra)
  3. Do sŕdc kafirov (neveriacich) vštiepim hrôzu (teror), podrezávajte ich krky a usekávajte všetky ich prsty. Nie ste to vy kto zabíja, bol to Alah (Korán 8:12–17 Súra)
  4. Ó, vy, ktorí veríte! Bojujte proti neveriacim nech vo vás nájdu tvrdosť a vedia že Alah je s tými, ktorí sa ho boja (Korán 9:123 Súra)

V Hadísoch (výpovede o činoch Mohameda) sa spomína, ako sa raz pýtali Mohameda, čo je podľa neho, okrem toho, že moslim verí v Alaha, najlepší skutok: Účastniť sa džihádu v mene Alaha. (Al Bukhari vol 1:25)

„Bolo mi prikázané bojovať s ľuďmi pokiaľ nepovedia, že nikto nemá právo byť uctievaný okrem Alaha (vol 4:196).

Slovo bojovať a zabíjať sa v Koráne cituje častejšie než modliť sa.   

Ďalej Hasan hovorí, že česká vláda chce prijať 10.000 imigrantov a že do ich Iraku (Zem Chaldejská) v 7. stor. prišli tiež Arabi ako imigranti a boli prenasledovaní. Potom im ale pôvodní obyvatelia krajiny pomohli a o 30 rokov boli jej súčasťou. Neskôr však do krajiny na nich pustili inváziu z juhu a dnes je Irak arabskou krajinou. Dnes sú Chaldejci v menšine, dnes sú správy z Iraku nasledovné: zabíjanie, ničenie, branie žien do otroctva, predávajú ich ako psy, samozrejme v mene Alaha, džihádu, a v mene kalifátu (územie kde vládne islamská forma vlády).

Mnoho z moslimov sú len obete, lebo nepoznajú pravdu. Islam je jediné náboženstvo, ktoré vám dovoľuje vstúpiť, ale nikdy nevystúpiť. Pokiaľ opustíte Islam tak podľa učenia Mohameda aj podľa Koránu musíte zomrieť. Hasan tvrdí, že keď opustil islam, aj jeho chceli zabiť.

Poukazuje na duality v islame, že podľa neho sa z istého uhlu pohľadu môže zdať, že sme si rovní (Korán 2:62 Súra Al-Baqarah). Keď ale Mohamed odišiel z Mekky do Mediny stal sa z náboženského vodcu vojenský a to čo povedal Alah Mohamedovi v Mekke to už zrazu neplatilo. Aj z ľudí Knihy (židia a kresťania) sa stávajú neveriaci, lebo neveria v Mohamedovo posolstvo a nastoľované je nariadenie, údajne od Alaha, aby ich moslimovia zabíjali, sekali im hlavy a ruky. Keď sa na to opýtate moslima tak vám povie, že: Nie, nie, nie, to už je zrušené! Ale vzápätí vám povie, že slovo Alaha sa nesmie meniť...      

Boh, ktorý rozdeľuje ľudí na dve strany, nemôže byť spravodlivý.

Moslimovia hovoria, že aj Biblia dovolila Židom zabíjať. Lenže to sa stalo to raz a už sa to neopakuje. Ale islam urobil z džihádu doktrínu - až kým na svete nebudú iba moslimovia, resp. jedna viera. A to je dnešná tvár islamu.

Korán 8:12-14 Surat Al-Anfal: Ja uvrhnem hrôzu do sŕdc tých, čo sú neveriaci. Vy im podrezávajte krky...

Prečo? Lebo sa vzopreli, lebo neveria v Mohameda a Alaha.

Hasan spomína ako raz jednému islamskému duchovnému povedal, že ak hovorí, že islam je mierumilovné náboženstvo, a on tomu chce veriť, nech sa moslimovia zrieknu tých súr v Koráne, ktoré ľudí povzbudzujú, aby zabíjali a nech povie, že doba sa zmenila a tak to už robiť nebudeme.

Povedal na to, že toto sa urobiť nemôže, lebo to sú slová Alaha! Dobre, ale keď Vám človek povie, že vaše náboženstvo tým pádom nie je mierumilovné, tak ste na mňa naštvaný.

Hasan ďalej uvádza, že otroctvo v islame dodnes neprestalo. Dnes ho realizuje Islamský štát - berie jezídov a predáva ich ženy ako otrokyne. Presne ako to podľa islamu robil Mohamed. Aspoň podľa platného islamu, do ktorého patrí aj Sira, biografia proroka. V jej 2. časti sa uvádza, že Mohamed svojim nasledovníkom pri tom povedal, že tak ako som to urobil ja, robte to aj vy.    

Je tragédiou, že keď zabíja kresťan tak to je to proti vôli Boha, keď to ale robí moslim voči kafirom, tak to je z poslušnosti voči svojmu bohu.

Moslimovia sú chudáci zotročení zlým duchom, ak sú schopní veriť tým veršom Koránu, ktoré hovoria že bojovníci proti kafirom môžu byť odmenení. Odmeny za terorizmus viď. K. 78:32-34 Súra Al-Naba.

Nie že by USA neokupovala ďalšie krajiny, to nie, ale 11. september sa stal v mene islamu, v mene poslušnosti Alahovi, aby sa do sŕdc neveriacich vštepila hrôza. Ľudia ktorí to spáchali boli učení, že sú hrdinovia, že Alah ich odmení 72 pannami, vínom, dobrým jedlom a s mladými chlapcami (K súra 52:17-20).     

Keď ľudia ako tí, ktorí zhodili dvojičky, počujú od Alaha čo pre nich pripravuje, čo potom čakáte, že budú robiť?  Boli takto učení už od začiatku. Islam mňa toto učil.

Hasan hovorí, že prvá vec, ktorú sa ako moslim o kresťanoch naučil bolo, že sú rituálne nečistí, klamári, že sú kafirovia a keď sa náhodou dotknete kresťana tak si musíte 3 krát umyť ruky. Že Ježiš nemohol byť ukrižovaný, keďže bol bez hriechu, že Alah by to nedopustil. Tak je to písané v Koráne.

„Ak sa kamarátite so židmi, alebo kresťanmi, ste jednými z nich...“ (K. 5:51 súra al maida)

Bojujte proti tým ktorí neuznávajú náboženstvo pravdy (islam)" (9:29 súra at-taubah) „Odmenou tých ktorí bojujú proti Alahovi a Mohamedovi a v zemi šíria pohoršenie je iba to, že budú zabití alebo ukrižovaní. Na onom svete ich okrem toho čaká veľké zdesenie."

Korán hovorí, že za účelom šírenia koránu môžte aj klamať. Ste povzbudzovaní, aby ste klamali. 

Vaša ústava zaručuje rovnosť aj medzi náboženstvami. V islamskom práve má svedectvo ženy len polovičnú hodnotu. Bežne som to videl v západnej Európe ako sa to uplatňuje. (K. súra 2:228). To znamená, že islam nie je zlučiteľný s európskou spoločnosťou. Prečo ale o tom politici mlčia? Prečo o tom nič nehovoria moslimovia? 

Ďalej Hasan hovorí, že láska je hovoriť druhým pravdu. Tvrdí, že v islame má žena polovičné právo od muža. Islam tiež nazýva ženu majetkom, ak je v manželstve. Al Bukhari (Vol 2:541): Nevidel som nikoho s väčším nedostatkom inteligencie a nedostatkom náboženstva, než ako je to u ženy. Ženy sú pre mužov škodlivé (Vol 7:33). Väčšina ľudí v pekle sú ženy (1:28, 301). Tak je čudné prečo mal podľa islamu Mohamed 11 žien, oficiálne, neoficiálne 66, a vysoký počet konkubín.     

Hosť nemôže nútiť hostiteľa, aby mu dal jedlo, aké chce hosť. Mal by byť vďačný za to čo dostane. Stáva sa ale, že hostia prídu veľmi jednoducho, skromne, ale krok za krokom vás tlačia k tomu robiť veci tak ako chcú oni. Videli ste niekedy, že by budhisti alebo hinduisti žiadali vládu na poskytnutie miesta pre modlenie na škole?  Alebo špeciálny prístup v nemocniciach? Prečo práve islam toto robí? Nuž preto lebo je to súčasť džihádu, ktorý ničí vašu spoločnosť, ktorá je postupne podmaňovaná. Za tým je politický islam. Džihád. 

Nemusia sa poskytovať moslimom miesta v školách pre modlenie, lebo Korán hovorí, že ak nie sú, moslim sa môže modliť neskôr doma. Ale žiadny islamský líder ani expert vám to nepovie z jednoduchého dôvodu: Pretože všetkými spôsobmi sa chce uplatňovať právo šaría. Šaría začína takto jednoducho. Krok za krokom a všetko v mene náboženskej slobody a ak sa nevyhovie, tak sa údajne upiera sloboda náboženského vyznania. Právo sa zahaľovať atď., ale ani to nemusí byť podľa islamu dodržiavané, a to sa týka aj jedla halal, moslim môže jesť bravčové a dokonca piť víno, Mohamed to robil, je to v jeho životopise zapísané, v raji vám to Alah ponúka, tak prečo majú takéto požiadavky? (Šaria kód: F 15.17).

Keby vaše noviny nezverejnili karikatúry, tak to by bolo podriadenie sa požiadavkám šaríe. Ak sa zablokuje doprava kvôli modlitbám, tak to je to isté, nerešpektuje sa váš zákon.

Pod zákonom šaría nie je žiadnej náboženskej slobody. Takisto nie je sloboda prejavu, lebo čokoľvek čo poviete a nie je to podľa šárie tak to je rúhanie. A my vieme, že tí ľudia, ktorí boli zavraždení vo Francúzsku kvôli karikatúram tak tí si mysleli, že sú vo svojej krajine slobodní, že za slobodu prejavu nebudú postihnutí.

V islame nie je sloboda myslenia a keby ste povedali že učenie islamu nie je až tak dobré, alebo že prečo by som sa mal k ostatným chovať tak, že sú niečo menej než ja, tak i to je zakázané. Lebo spochybňujete Alahovo učenie a preto musíte zomrieť. Nie je sloboda umeleckého prejavu, sloboda tlače, nie je rovnosť - je moslim, potom dimis, kafir, muž a žena. Ani demokracia nie je povolená, lebo tá hlása rovnosť, ktorá bola vytvorená človekom pričom šaria bohom...

Hasam hovorí, že chodí za moslimmi a hovorí s nimi. Ukazuje im lásku, ale oni ho neraz zbili, pľuvajú na neho, vzali ho do zajatia a skoro ho zabili, ale napriek tomu pokračuje. Jeho brata uniesli, podrezali ho a ten kto to urobil bol Hasamov najlepší kamarát. Napriek tomu za nim chodí ďalej.

V závere svojej prednášky hovorí, že ak budeme milovať moslimov a budeme hovoriť pravdu o islame (teda aj o Koráne), odmietať zlého ducha islamu, modliť sa za moslimov, tak za 50 rokov budeme oslavovať víťazstvo. Ak to neurobíte, tak za 50 rokov tu bude islamský štát.

P.S.: Hľadá sa Korán bez nenávistných článkov. Zn.: Akútne!          

    

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA

Prvýkrát ide skutočne o život a slovenskí politici na to nemajú (píše Michal Havran)

Poukazovanie na akúsi „kritickú infraštruktúru“ je kastovou verziou rakúsko-uhorského dedičstva.


Už ste čítali?