21 zvráteností v Policajnom zbore

Autor: Marcel Burkert | 14.10.2010 o 9:15 | (upravené 12.1.2014 o 21:40) Karma článku: 11,67 | Prečítané:  28955x

Okrem toho, že Policajný zbor dlhodobo ignoruje svoje úlohy v boji proti kriminalite bielych golierov, čomu "prospieva" hlavne to, že na čele ministerstva vnútra vždy sedí nejaká stranícka figúrka, sú tú ešte mnohé ďalšie veci, ktoré vyžadujú radikálne zmeny, aby tento zbor mohol fungovať tak, že by sa to dalo označiť aspoň ako tak efektívnym fungovaním, resp. aby výsledky činnosti polície neboli zjavne neadekvátne k nákladom na jeho prevádzku. Tak napr. spomeňme aspoň 2 desiatky (v skutočnosti ich je viac, možno aj dvoj, alebo troj násobok; ide len o jeden pohľad):

 1. Rotácia kádrov po každej výmene vlády. Nový minister vymenuje nového prezidenta PZ ktorý nasledne spustí lavínu rotácie kádrov. K tomu patrí aj vylepšovanie si výsluhových dôchodkov povolávaním kamarátov a známych z civilu (bývalých odvolaných policajtov) rovno na najlukratívnejšie posty. Ďalej k tomu patrí kšeftovanie s lukratívnymi funkciami podľa hesla: Daruj funckiu daruješ majland a získaš si vazala. Napr. darovaním funkcie policajného pridelenca v zahraničí bez výberového konania a teda v rozpore s Nariadením ministra vnútra, ktorý ho aj sám ignoruje. V tomto štýle samozrejme pokračuje aj súčasný minister vnútra.
 2. Reorganizácie a tzv. reformy po každej výmene vlády, ktoré však doposiaľ nevyriešili žiaden z nižšie uvedených zvráteností. Aspoň že na to nikto nedopláca, "len" daňový poplatník. Ale ten nie je podstatný, aj keď policajných funkcionárov platí za zmysluplnejšiu prácu ako za napĺňanie ich ega pri realizovaní ich svojvoľných reforiem.
 3. Chorý, stále skryto fungujúci čiarkový systém. V tzv. mliečnej lige sa  neberie do úvahy, že niektoré trestné činy a skutky sa objasňujú ťažko, iné ľahšie a niektoré, vykazované ako odhalené políciou, v podstate odhalili iné orgány, napr. rôzne inšpekcie, daňové úrady, rôzne stráže a pod. Nie som si istý, či štatistiky dokonca berú do úvahy aj to, že je rozdiel objasniť vraždu na objednávku a vraždu z afektu. Výsledok mliečnej ligy pre občana je ten, že kriminálna polícia sa do veľkej miery sústreďuje na čo najjednoduchšie prípady - "čiarky" namiesto toho, aby riešili závažné veci.
 4. Luxusná 4 stupňová štruktúra PZ. Slovensko je malá krajina na to, aby Policajný zbor mal toľko stupňovú štruktúru: 1. obvodné oddelenia PZ. 2. okresné riaditeľstvá. 3. krajské riaditeľstvá 4. Prezídium PZ MV SR. Žiadna mestská štvrť v New Yorku, aj keď počtom obyvateľov sa približuje Slovensku, nemá 4 stupňovú štruktúru polície Takáto štruktúra si vyžaduje svoje a preto sa nie je možné potom čudovať, že často krát v polícii chýbajú peniaze aj na základné prostriedky nutné pre prácu policajtov, papiera do tlačiarní, obálok...
 5. Neprimerane veľa policajných krajov a okresov. Mali by sa zrušiť minimálne 5 krajských riaditeľstiev PZ, ak nie rovno všetky a minimálne jednu tretinu okresných riaditeľstiev.
 6. Umelo vytvorené samostatné špecializované kriminálne úrady, ktoré by mohli fungovať ako odbory pod jedným úradom. Ide hlavne o úrady: úrad boja proti organizovanej kriminalite, úrad boja proti korupcii a úrad zvláštnych policajných činnosti, ktoré by mohli byť súčasťou jedného úradu, napr. úradu justičnej a kriminálnej polície. Všetky 4 spomínané úrady majú k sebe veľmi blízko a preto by mohli byť, podobne ako je tomu napr. v Rakúsku, Francúzsku a v mnohých iných krajinách, súčasťou jedného úradu, ktorý zďaleka nevyžaduje tak veľké náklady na prevádzku. Zvlášť v hospodárskej kríze. Agenda uvedených  úradov sa z veľkej miery prelína, alebo má veľa spoločného, no napriek tomu často krát pravá ruka nevie čo robí ľavá, a to v tak malej krajine. Všetky tieto úrady sú vlastne kriminálnou a justičnou políciou, ale len jeden z nich sa tak volá. Iná alternatíva je, urobiť z uvedených samostatných úradov len odbory, ktoré by zastrešovalo priamo Prezídium PZ, tak ako zastrešuje aj odbor poriadkovej alebo dopravnej polície.
 7. Účelová výberová pôsobnosť vyššie uvedených úradov. Bojovníci proti korupcii a bojovníci proti organizovanej kriminalite si v rámci výberovej pôsobnosti neraz vyberajú alebo riešia prípady hodné okresných policajtov a tie čo by mali riešiť neriešia. Počet objasnených prípadov skutočne organizovanej kriminality a závažnejšej korupcie vzhľadom k počtu policajtov ktorým tieto úrady disponujú, je príliš malý.
 8. Mnohé umelo vytvorené odbory a oddelenia na ministerských a prezidiálnych úradoch. Akoby išlo o nejaký megalomanský syndróm. Odbory by mohli byť vo väčšine prípadoch len oddelenia a oddelenia maximálne tak pracovné skupiny.
 9. Premnožení funkcionári neraz s dvojnásobnými platmi ako majú viacerí ich priami podriadení. Je správne a normálne ak napriek tomu na niektorých odboroch traja funkcionári riadia spolu len okolo 12 ľudí, alebo dvaja riadia ôsmich? Pritom predseda vlády šéfuje sám cca 15 ministrom. Nehovoriac o tom, že často krát títo funkcionári riadia starších špecialistov a vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí vo všeobecnosti nepotrebujú byť špeciálne vedení za ručičky. Obyčajné písomnosti im neraz podpisuje aj niekoľko nadriadených, lebo inak by týmto šéfom v ich agende asi nezostalo veľa toho, čo by sa dalo nazvať "riadením". Pomer náčelníkov k bojovníkom by mal byť stanovený v pomere 1 : 10. Ak je na Prezídiu 1000 referentov, nemôže ich riadiť 300 funkcionárov, ale len 100.
 10. Funkcie zástupcov, ktorí len zastupujú, ale neriadia súčasne žiadnu zložku, a ak, tak zväčša len akože, aby sa nepovedalo. Aj keď nie všetci riaditelia majú takýchto zástupcov, v Policajnom zbore je ich možné nájsť dosť. Týka sa to aj oboch viceprezidentov, ktorí priamo neriadia žiaden konkrétny úrad. Pritom podpredsedovia vlády bežne riadia aj nejaké ministerstvo.
 11. Neprimerane vysoké príplatky za riadenie. (Vzťahuje sa to najmä na vyššie články PZ). Je normálne, ak napr. riaditeľ odboru v platovej triede 8, alebo jeho zástupca má tento príplatok viac než 400 EUR, aj keď vo všeobecnosti viac menej nevykonáva inú činnosť, ale len riadi? Za riadenie už však má adekvátne vyšší funkčný plat. K tomu má vo všeobecnosti aj o dosť vyššie osobné ohodnotenie ako jeho podriadení, ktoré je často krát ešte vyššie ako príplatok za riadenie. Samozrejme sú aj výnimky. Títo riaditelia ale zväčša nemajú pridelené žiadne prípady. Pritom často krát ani nie je koho riadiť, keďže kriminalisti väčšinou pracujú v teréne, a tiež ich  riadi vyšetrovateľ spracovávajúci plán spoločného postupu. Tento je procesne samostatný, kontroluje ho prokurátor, takže tiež nepotrebuje ešte osobitné riadenie. Zaujímavé je, že na okresoch niekedy ľudia poverení riadením nejakých oddelení riadia okrem svojej bežnej roboty viac ľudí ako „príplatkoví funkcionári", a to bez príplatku za riadenie. Kuriozitou je, že príplatky za riadenie patria oficiálnym vedúcim oddelení aj keď sú 6 týždňov v roku na dovolenke a pod. a tieto nepatria tým, čo sú v tom čase poverení ich zastupovaním a okrem toho robia aj svoju klasickú policajnú prácu. Je dobré, že minister Kaliňák v tomto smere aspoň čo sa týka odmien urobil zmenu, a už nie je pravidlom, že funkcionári majú oproti svojim podriadeným o dosť vyššie odmeny. Veľký platový odskok nadriadených v porovnaní s ich podriadenými na vyšších súčastiach PZ nesie však aj to riziko, že títo nadriadení sú potom vo všeobecnosti ochotní robiť všetko pre to, aby sa zapáčili tým, ktorí o nich rozhodujú a ktorí ich na funckie dosadili. Je dôležité udržať sa na stoličkách; aj keď je to často krát na škodu veci lebo zo strany nadriadených neraz ide o nastolenie prehnanej byrokracie, prehnané bazírovanie na formalitách, hraničiace s buzerovaním.
 12. Imitovanie činnosti, vymýšľanie činnosti k sebe samým, nie k občanom, imitovanie nenahraditeľnosti. Činnosť mnohých (nie všetkých) pracovníkov, oddelení a odborov, najmä ministerských či prezidiálnych útvaroch, vyznieva možno zaujímavo na papieri. V skutočnosti sa len naučili plávať vo vodách, pričom ich činnosť je do dosť veľkej miery samoúčelná. Týka sa to aj viacerých projektov, čerpajúcich financie z eurofondov. To však nie je problém len MV SR. Vybíjanie sa v ničotnostiach, ako napr. pri hodnoteniach na hodnotenia, ktoré sú si podobné, len každé sa volá inak, úradné záznamy na záznamy... Ide nie o službu občanom ale o snahu nadriadených čo najlepšie sa predať, ukázať, čo najdlhšie zostať na svojich stoličkách.

 13. Rizikové príplatky (alebo ich skryté formy) u funkcionárov ktorí podstupujú jediné riziko: že budú vo funkcii vymenení.

 14. Účelové zastavovania trestných stíhaní. Dlhodobo sa nerieši to, že najmä  bratislavskí okresní vyšetrovatelia majú často krát vo všeobecnosti na hlavu toľko spisov, že sú nepriamo nútení sa mnohých účelovo zbavovať odmietnutím veci, zastavením trestného stíhania, resp. opomenutím skutočností, ktoré ak by sa dali do zápisnice, vyžadovali by ďalšie úkony na ktoré jednoducho nie je čas navyše. Hlavne že je dosť tých, ktorí ich môžu „riadiť" a metodicky usmerňovať.
 15. Absencia kriminálneho vyšetrovania, resp. absencia úradu kriminálneho vyšetrovania. Je zaujímavé, že pracovníci kriminálnej polície aj keď zisťujú páchateľov, preverujú, pátrajú, zisťujú dôkazy, okolnosti prípadu atď. atď., nie sú vyšetrovateľmi. Toto sotva môžu chápať policajti zo západných krajín Európy. Veď vyšetrovateľmi sa oprávnene nazývajú napr. aj tí, čo vyšetrujú príčiny leteckých katastrof... Nezmyselné delenie policajtov bojujúcich proti kriminalite na vyšetrovateľov (justičná polícia) a kriminalistov (kriminálna polícia). V západných demokratických krajinách niečo také neexistuje. To by bol nie len luxus, ale hlavne neúčelnosť. Lebo pri takomto zbytočne dochádza k zdvojovaniu alebo dupľovaniu tých istých úkonov

 16. Justičná polícia nie je justičná. Tento názov je v rozpore s postavením vyšetrovateľov služby justičnej polície, keďže títo nepatria pod justíciu, ale pod Policajný zbor. Tento názov mal asi zakryť roky pretrvávajúci hybridný, zrejme sovietsky model systému trestného konania, kde prokuratúra si urobila z vyšetrovateľov polície viacmenej pisárov a poskokov, aby ona mala čo najmenej práce a všetko dostávala ako na podnose.

 17. Chorý model systému trestného konania, kde prokurátor spočiatku často krát vystupuje takmer ako obhajca podozrivého, alebo obvineného, ale po prípadnom podaní obžaloby sa otáča o 180 stupňov a toho istého človeka ide odrazu žalovať ped súdom. Je potrebné aktívne zapojenie prokuratúry do vyšetrovania, transformáciu súčasných vyšetrovateľov polície a prokurátorov do inštitútu „vyšetrujúci prokurátor", ako je to bežné v západných krajinách Európy. To by zároveň prinieslo aj zmeny v službe kriminálnej polície (V západných demokratických krajinách neexistuje nezmyselné delenie policajtov zaoberajúcich sa potieraním kriminality na pracovníkov služby kriminálnej polície a na pracovníkov služby justičnej polície - vyšetrovateľov PZ). Táto zvrátenosť sa týka hlavne prokuratúry.

 18. Vyšetrovanie trestných činov zaťažuje celá rada nezmyselných formálnych úkonov napr. produkovanie uznesení o začatí trestných stíhaní vo veciach kde je páchateľ neznámy, a ktoré sa zväčša vybavujú ďalšími uzneseniami - o zastavení trestného stíhania. V jednoduchosti: v skutočnosti sa vyšetruje len minimálne, ale zato sa veľa píše a píše.

 19. Niečo ku Kancelárii ministra vnútra. Táto „vybavuje" oznámenia občanov tým spôsobom, že ich necháva postupovať cez 5 alebo 6 stupňov kým nakoniec dorazia do cieľovej destinácie. Schéma vyzerá nasledovne: postúpenie veci Kancelárii prezidenta PZ, táto potom vec postúpi sekretariátu viceprezidenta, ten sekretariátu príslušného úradu Prezídia, ten svojmu príslušnému odboru alebo oddeleniu, ktoré po zdupľovanej kontrole pravopisu teplým prípisom postúpi oznámenie občana krajskému riaditeľstvu, ten okresnému, a ten možno ešte obvodnému oddeleniu PZ. Kancelária ministra by mala podnety odstupovať priamo vecne a miestne príslušnému útvaru. U závažnejších prípadov by len o odstúpeniach vyrozumievali Prezídium PZ. Je zvrátené ak sa mnohí pracovníci Prezídia živia z veľkej časti prepisovaním prípisov a ďalším odstupovaním podnetov občanov a túto „vysoko odbornú" činnosť si potom vykazovali ako: „zabezpečovanie prešetrení".

 20. Kariérny postup ako pre koho. Za všetko hovorí raketová kariéra p. Pčolinského z civila na kapitána, údajne započítaných 9 rokov služby, za pomoci ministra Lipšica.

 21. Mnoho policajných funkcií, alebo tabuľkových miest, ktoré s policajnoju prácou majú málo alebo nič spoločné. S tým súvisia o 50% vyššie platy na týchto miestach oproti občianskym zamestnacom často krát za rovnakú činnosť, a sociálne výhody v dobe keď štát žije na dlh. Týka sa to hovorcov, analytikov, policajného školstva, úsekov ekonomiky, personalistiky, informatiky, ..., t.j. obslužných činnosti.

Doplnené dňa 18. 10. 2010: Z odboru komunikácie Prezídia PZ bola zaslaná nasledovná reakcia: "Pekný dobrý deň, Opäť ďakujeme za zaslanie linky na podnetný článok.
Prezident Policajného zboru pripravuje reorganizáciu polície, o ktorej
budeme verejnosť včas informovať. Dotkne sa mnohých oblastí a problematík, ktoré sa v článku spomínajú."

Doplnené dňa 18. 10. 2011: Dve zvrátenosti, ktoré Spišiakova-Lipšicova reforma odstránila boli odstránené aj z tohto článku. Celkový výsledok reforiem z môjho pohľadu uvádzam tu: http://burkert.blog.sme.sk/c/253482/Co-opomenula-najrozsiahlejsia-reforma-policie.html

Redakcia Policajných novín tieto kritické články nezverejnila. Najprv konštatovala, že počkajme si na Spišiakovo-Lipšicove reformy, a keď tieto skončili tak potom hrala mŕtveho chrobáka. Paradoxne, moje podobne kritické články na túto tému, boli v týchto novinách zverejnené za ministra Palka, a dokonca aj Kaliňáka. Takže neviem čo si mám o tom myslieť.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Stĺpček Petra Schutza

Bez Kolíkovej nebude reforma ani zmysel koalície

Nevyčistila si stôl. Kdekto teraz kladie otázky s poctivým i nepoctivým zámerom

Dobré ráno

Dobré ráno: Po dovolenke povinná karanténa? Zatiaľ nikto nevie

Ako bude vyzerať dovolenková sezóna?


Už ste čítali?